Efektívne riešenie

Business Intelligence

pre Vašu spoločnosť

Čo je Fast BI

Fast BI je riešenie spoločnosti Antastic umožňujúce prípravu a pravidelné poskytovanie reportov prispôsobených potrebám každého zákazníka.
Riešenie Fast BI pokrýva všetky oblasti potrebné k pravidelnému reportingu: získanie zdrojových dát, spájanie dát z rôznych zdrojov, obohatenie dát o nové pohľady a číselné ukazovatele, čistenie dát, grafickú prezentáciu dát a doručenie reportov konečným používateľom.

Vďaka Fast BI budete môcť automaticky spájať dáta, ktoré spolu súvisia, ale nemáte ich v jednom systéme; napríklad plán predaja v Exceli a realitu z Vášho ERP.
Odporúčané oblasti pre spracovanie pomocou Fast BI: finančné – predaj, plnenie plánu predaja, sledovanie vývoja cien, účtovníctvo, alebo nefinančné – obchodné aktivity, dochádzka, telefónne hovory, údaje z prevádzky výrobných strojov.

Reporty z Fast BI je možné dostávať vo forme statických emailov, prezerať vo forme dashboardov v prehliadači alebo analyzovať cez pokročilé analytické webové rozhranie. Prehliadať je ich možné aj cez mobilné zariadenia.

Ako to funguje

1

Získanie zdrojových údajov

Zdrojové údaje môžu pochádzať z ERP, účtovníctva, CRM, dochádzkového systému, z Excelových súborov, z log súborov informačných systémov a technických zariadení a pod.
2

Spájanie a čistenie dát

Údaje sa očistia od nepotrebných alebo chybných dát a následne sa vhodným spôsobom pospájajú do celku.
3

Obohatenie a uloženie dát

Údaje sa obohatia o nové vypočítané informácie, tzv. kalkulované členy a uložia sa do superrýchlej databázy na finálne spracovanie.
4

Prezentácia výsledkov

Výsledky spracovania sa prezentujú používateľom vo forme tabuliek a grafov - buď v pripravenom dashboarde, v interaktívnej analýze alebo doručené formou emailu.

Prečo Fast BI

Rýchla implementácia

Chcete vidieť prvé reporty z Vašich biznis oblastí už za niekoľko dní?

Vysoká dostupnosť

Potrebujete si pozrieť výsledky Vášho podnikania aj mimo Vašej vnútornej siete? Na pracovnom stretnutí, v zahraničí, počas cestovania?

Nízke náklady

Nechcete spravovať vlastné servery a zamestnávať človeka na plný úväzok, ktorý by mal na starosť len prípravu reportov?

Bohatá škála vizuálov pre prezentáciu

Nepostačujú Vám tabuľky a grafy, ktoré poskytuje MS Excel? Strácate sa v kontingenčných tabuľkách?

Integrácia rôznych biznis oblastí

Chcete mať vyhodnotenie nákupu, predaja a plnenia plánu podľa obchodníkov v jednom prehľade?

Pokročilé funkcionality

Zaujímajú Vás predikcie vývoja cien? Pomohla by Vám detekcia anomálií vo vývoji predaja?

Typy výstupov

Štruktúra podnikania

Na analýzu štruktúry Vášho podnikania môžete použiť napríklad „koláčové“ grafy. Vďaka nim získate prehľad napríklad o štruktúre predaja podľa kategórií alebo podkategórií produktov, predajných kanálov alebo geografických teritórií.

Vývoj číselných ukazovateľov

Vývoj jednotkových cien, nákladov, predaja, zisku alebo odpracovaných hodín v čase môžete sledovať pomocou čiarových alebo stĺpcových grafov. Tie môžete použiť napríklad aj na vyhodnotenie sezónnosti.

KPI ukazovatele

Na rozdiel od tabuliek bohatých na údaje je možné zobrazovať výkonnosť Vášho podnikania aj pomocou pár kľúčových ukazovateľov – KPI (Key Performace Indicator). Využiť je ich možné napríklad pri vyhodnotení aktuálneho stavu plnenia plánu predaja.

Geografické zobrazenie

Nie vždy tabuľky alebo grafy vhodne zobrazia štruktúru Vášho podnikania. V našom riešení je možné rýchlo a prehľadne zobraziť kľúčové ukazovatele na geografickej mape.

Predikcie budúceho vývoja

Nie je jednoduché robiť predikciu budúceho vývoja. Naše riešenie je založené na algoritme tzv. Machine Learningu. Vďaka nemu je možné robiť napríklad predikcie vývoja predaja na najbližšie obdobia.

Detekcia anomálií

V podnikaní sa často vyskytujú neštandardné stavy, ktoré sú zachytené vo finančných ukazovateľoch, nie vždy si ich ale produktoví alebo finanční manažéri všimnú. Algoritmus tzv. Machine Learningu vie ale tieto anomálie odhaliť a zobraziť ich vo forme grafov.

Doručovanie výstupov

Fast BI umožňuje doručiť výsledky analýz rôznymi spôsobmi podľa potreby používateľov.


Technická infraštruktúra

Cloudové prostredie

Systém je prevádzkovaný v cloudovom prostredí na robustnej a škálovateľnej infraštruktúre AWS – Amazon Web Services. Vďaka cloudu je zákazník oslobodený od akýchkoľvek investícií do vlastnej IT infraštruktúry a úplne postačí, keď na zobrazovanie reportov použije štandardné webové prehliadače.

BI služba na tvorbu reportov

V riešení je použitá AWS služba, ktorá sa používa na prípravu vizuálov, vykonávanie ad hoc analýz a získavanie biznis pohľadov na dáta. Služba umožňuje škálovať prostredie pre stovky až tisíce používateľov a poskytovať potrebný výkon použitím robustného in-memory nástroja.

Vysoký výpočtový výkon

Na prevádzku Fast BI je použitý in-memory nástroj navrhnutý na rýchle vykonávanie pokročilých kalkulácií a spracovanie importovaných dát. Umožňuje z jedného zdroja spracovať až 100 miliónov riadkov s 1000 stĺpcami. Použitím tohto nástroja ušetríte čas, lebo nepotrebujete získavať dáta zo zdroja vždy, keď sa zmení forma alebo obsah reportov.

Bezpečnosť

Prístup k reportom je cez šifrovanú komunikáciu pomocou HTTPS a SSL/TLS. Používatelia sa k svojim reportom a k práci s nimi dostanú len pomocou mena a hesla. Na získanie zdrojových údajov, napr. z ERP, sa používa technika, kedy ERP ostáva izolované od internetu.

Cena

Presné vyčíslenie nákladov na implementáciu a prevádzkovanie Fast BI závisí od toho, pre koľko biznisových oblastí chcete riešenie zaviesť, aké dostupné sú Vaše zdrojové súbory, aké množstvo konečných používateľov chcete obslúžiť.
Cena je veľmi priaznivá a pohybuje sa nasledovne:
  • od 500 € za implementáciu jednej biznisovej oblasti (jednorazová investícia),
  • od 30 € za prevádzku celého riešenia (mesačný poplatok).

Kontakt

Fast BI prevádzkuje spoločnosť Antastic s.r.o.

Radi sa s Vami spojíme a navrhneme, ako môže Fast BI pomôcť aj Vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás